Popularni recepti

eserihija koli
Medicina

Najbolji antibiotik za eserihiju koli

8.1kpogleda

E. coli – Bakterija koja živi u crevima, ali može izazvati probleme!eserihija kolli petri kutija

Sigurno ste čuli za bakteriju ešerihiju koli zar ne? Postoji veliki broj sojeva E. coli i neki od njih mogu izazvati infekcije kod ljudi. Zato je važno da znamo nešto više o ovoj bakteriji.

E. coli je vrsta bakterije koja prirodno naseljava naš probavni trakt. Možemo je pronaći u debelom crevu. Obično je bezopasna, kada se nalazi u regiji u kojoj normalno boravi. Međutim, kada ešerihija koli dospe u regiju u kojoj normalno ne boravi, može izazvati zdravstvene probleme( npr urinarne infekcije). E. coli se može preneti fekalnim putem, što znači da se nalazi u fecesu (izmetu) zaražene osobe. Najčešći način prenosa je kada kontaminirana hrana dolazi u kontakt sa fekalnim materijalom i zatim se konzumira. To se može dogoditi ako neoprano povrće ili voće dođe u dodir sa zaraženom vodom ili zemljom koja je kontaminirana fekalnim materijalom. Takođe, nedovoljno termički obrađeno meso, posebno mleveno meso, može biti izvor infekcije ako je kontaminirano E. coli bakterijom.

Važno je napomenuti da su žene podložnije infekcijama ešerihije koli, posebno urinarnim infekcijama. To je zbog anatomske karakteristike, gde je udaljenost između analnog otvora i otvora mokraćne cevi (uretre) relativno kratka. To olakšava prenos bakterija iz creva u urinarni trakt kod žena. Stoga je važno da žene budu posebno oprezne u održavanju higijene, uključujući pravilno brisanje nakon pražnjenja creva, korišćenje prednje-na-zadnje metode brisanja i izbegavanje unosa kontaminirane hrane ili vode.

Najbolji antibiotik za eserihiju koli- postoji li uopšte?

Bakterije postaju sve otpornije na antibiotike, što predstavlja ozbiljan problem u savremenoj medicini. Prekomerna upotreba antibiotika, i njihovo prepisivanje čak kada nisu nužni, ili su potrebno nespotrebni, bakterije se izlažu tim lekovima bez potrebe što može razviti njihovu otpornost na antibiotike. Iako se bakterijska otpornost povećava, otkriće novih antibiotika nije pratilo taj trend. Ovo ograničava mogućnosti lečenja otpornih infekcija.

Ciprofloksacin

Prema izjavi Američkog društva za mikrobiologiju (American Society of Microbiology), ciprofloksacin je veoma efikasan u lečenju urinarnih infekcija koje su uzrokovane osetljivim sojevima Escherichia coli. Međutim, rezultati studija sprovedenih tokom prethodnih godina, posebno tokom 2010. godine, ukazuju na razvoj rezistencije Escherichia coli na ciprofloksacin.

Rezultati studije su pokazali da je ciprofloksacin bio efikasan protiv potpuno osetljivih sojeva E. coli. Međutim, primećeno je da je efikasnost leka smanjena kod sojeva sa niskim nivoom rezistencije. Ovo se poklopilo sa drugim studijama koje su takođe pokazale smanjeni efekat ciprofloksacina protiv određenih sojeva E. coli. Rezultati su pokazali da je efikasnost ciprofloksacina bila povezana sa nivoom izloženosti leku, odnosno sa koncentracijom leka u urinu i tkivu bubrega. Ciprofloksacin se izlučuje urinom, što može objasniti njegovu efikasnost u lečenju urinarnih infekcija. U zaključku, iako ciprofloksacin pokazuje efikasnost protiv osetljivih sojeva E. coli, postoji smanjeni efekat kod određenih rezistentnih sojeva. Takođe, ciprofloksacin se čini efikasnim u eliminaciji bakterija iz urina.

Trimetoprim

U jednoj studiji nemačkih lekara  utvrđeno da je oko 15,2% bakterija Escherichia coli (E. coli) koje uzrokuju infekcije urinarnog trakta otporno na antibiotik trimetoprim (TMP). Međutim, upotreba TMP-a se i dalje preporučuje kao standardni tretman za nekomplikovane infekcije urinarnog trakta. Tačno je da je procenat otpornosti na trimetoprim (TMP) kod Escherichia coli (E. coli) infekcija urinarnog trakta u ovoj studiji bio 15,2%. Ovo znači da je većina E. coli bakterija i dalje osetljiva na ovaj antibiotik. S obzirom na to, trimetoprim i se i dalje smatra efikasnim i preporučenim lekom za lečenje nekomplikovanih infekcija urinarnog trakta.

Kako se dijagnostikuje?laborant eserihija koli

Jedini pouzdan način da se utvrdi prisustvo urinarne infekcije E. coli je da se uzme uzorak urina i pošalje na laboratorijsku analizu da se  uradi urinokultura. Ovi uzorci će biti testirani na prisustvo E. coli bakterija i drugih patogena. Kako biste se testirali na E. coli infekciju, trebate kontaktirati svog lekara koji će vam dati uputstva i možda vam dati posudu za prikupljanje uzorka urina. Važno je pravilno pripremiti i sakupiti uzorak prema uputstvima lekara ili laboratorije kako bi rezultati bili tačni. Laboratorija će zatim analizirati uzorak kako bi identifikovala prisustvo ešerihije koli bakterija ili drugih patogena. Ako se utvrdi prisustvo ešerihije koli, lekar će moći da donese odgovarajuću dijagnozu i preporuči odgovarajući tretman, uključujući simptomatsku terapiju i uputstva o ishrani i hidrataciji.

Šta smo zaključili, da li postoji najbolji antibiotik za eserihiju koli?

Obično se ne preporučuju antibiotici za lečenje infekcije ešerihije koli zbog rizika od nuspojava i razvoja antibiotske rezistencije. Tako da ne postoji najbolji antibiotik za ešerihiju koli. Iako postoje određeni antibiotici koji su preporučeni od strane istraživača, važno je napomenuti da ni jedan antibiotik nema 100% efikasnost u lečenju ove infekcije. Dva antibiotika koja sam navela kao mogući izbor su trimetoprim i ciprofloksacin. Međutim, njihova efikasnost može varirati u zavisnosti od specifične situacije i osetljivosti bakterija na antibiotike. Zato je važno da se uradi analiza uzorka i antibiogram test kako bi se odredila najefikasnija terapija, i uvek je preporučljivo konsultovati se sa lekarom. Važno je da se pridržavate saveta lekara i da se ne uzimate antibiotike bez konsultacije, kako biste izbegli moguće nuspojave i smanjili rizik od razvoja antibiotske rezistencije. Samo lekar može pružiti adekvatnu dijagnozu i preporučiti odgovarajući tretman na osnovu individualnih faktora i rezultata testova.

Prevencija

Prevencija je ključna kada je u pitanju ešerihija koli infekcija. O prevenciji ćemo pisati u nekom od narednih tekstova, da ne bi došli do situacije da moramo da lečimo ovu dosadnu bakteriju!

ostavite odgovor